Strategie & bedrijfsontwikkeling

Bepalend voor het succes van uw onderneming is het ondernemingsplan en de manier waarop u dat wilt realiseren. Om tot een solide strategie en een gezonde bedrijfsontwikkeling te komen kunt u gebruik maken van de expertise van MKB Adviseurs Food & Agri. De specialisten zijn thuis in de agrarische sector en in de bedrijfs-, financieel- en sociaaleconomische kant van uw bedrijf.

De ontwikkelingen in en rond uw vakgebied en de gevolgen voor uw bedrijf en gezin worden op de voet gevolgd, tegen het licht gehouden en in de juiste context geplaatst. U bent zo direct en volledig geïnformeerd om de juiste beslissingen te nemen en acties te ondernemen.

Partner van begin tot eind

Zoals elke onderneming doorloopt ook het agrarisch bedrijf een aantal stadia: starten, ontwikkelen, beheren en beëindigen. Elk stadium kent haar eigen bijzonderheden; roept haar eigen vragen op. MKB Adviseurs Food & Agri is de partner die u van begin tot eind bijstaat met actuele, praktische raadgeving.

Contact 

Advies over uw strategie en bedrijfsontwikkeling? Neem contact op voor een eerste gratis gesprek met MKB Adviseurs Food & Agri. Wij zorgen dat u in contact komt met een gespecialiseerde adviseur. U kunt ons bereiken via het centrale telefoonnummer 088-018 23 00 of e-mail .