Mediation

Conflicten, we komen ze allemaal wel eens tegen. Je kunt de rechter vragen als "scheidsrechter" op te treden. Het kan ook anders. Met hulp van een bemiddelaar (een mediator) kun je proberen met elkaar naar een oplossing te zoeken.

De mediator zal met partijen het probleem analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden en betrokkenen stimuleren naar oplossingen te zoeken die voor ieder acceptabel, haalbaar en houdbaar zijn.

Actief proces

Als betrokkene moet je bereid zijn zelf actief aan een oplossing te werken. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk en zorgt dat ieder gelijkwaardig aan bod komt en dat de gevonden oplossingen worden vastgelegd in een overeenkomst. 

In veel gevallen komen de partijen na een "oplossing" elkaar toch weer tegen als buren, familie, ex-echtelieden. Bij mediation besteed je daar aandacht aan. Je hoeft geen vrienden te worden, maar je streeft naar een normale omgang met elkaar. 

Waarvoor kunt u terecht?

Een mediator bemiddelt bij conflicten in samenwerkingsverbanden, boedelscheiding, bedrijfsovername, echtscheiding, burenruzies, conflicten tussen ondernemer en gemeente, werkgever en werknemer, verpachter en pachter of leverancier en afnemer.

Als mediators van MKB Adviseurs Food & Agri zijn we bekend binnen de land- en tuinbouwsector, beschikken over een uitgebreid netwerk en zijn we deskundig op het gebied van bemiddeling. Deze combinatie betekent voor u een professionele begeleiding.

Contact 

Wilt u meer informatie over wat MKB Adviseurs Food & Agri voor u kan betekenen? Of wilt u graag in contact komen met een van onze mediators? Neem contact op via het centrale telefoonnummer 088-018 23 00 of e-mail . Wij zorgen dat u in contact komt met een gespecialiseerde adviseur.