Intensieve veehouderij

Het optimaal aansturen van een varkenshouderij, een pluimveehouderij of een vleeskalfhouderij vergt kennis en inzicht. Een scherp beeld van uw eigen onderneming is daarbij essentieel, maar ook de ontwikkelingen in de sector zijn van grote invloed op uw bedrijf en bedrijfsvoering.

Om de continuïteit van uw bedrijf in de toekomst zeker te stellen, zoekt u de juiste informatie en adviezen aangaande bedrijfsopvolging, investeringen, wet- en regelgeving, evenals het aanvragen van vergunningen.

Kennis over de actuele stand van zaken aangaande het mestbeleid, [linken naar mestvraagstukken] en de mogelijkheden en verplichtingen hieromtrent voor uw bedrijf, zijn een belangrijke factor om het beste rendement uit uw bedrijf te halen.
Met de wekelijkse voerwinstspiegel van MKB Adviseurs Food & Agri, krijgen varkenshouders een helder beeld van de marktprijsinvloed op de voerwinst. Zijn de actuele prijzen van biggen, vleesvarkens en voer voldoende om de directe kosten te dekken? Ontdek het met speciale voerwinstspiegel.

MKB Adviseurs Food & Agri heeft naast jarenlange ervaring in de food & agri sector de juiste kennis in huis om de kansen en de valkuilen te zien in de sector van de intensieve veehouderij. We delen met plezier onze expertise in een praktisch advies of begeleiding. Neem vrijblijvend contact op met onze agri sectorspecialisten!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over melkveehouderij? Neem contact op met MKB Adviseurs Food & Agri via het centrale telefoonnummer 088-236 77 77.

Bekijk Alles

Actualiteiten