Asbest advies

Asbest vormt een groot risico voor de gezondheid. En heeft een negatieve invloed op de waarde van vastgoed. Bovendien heeft de politiek het voornemen gesteld om vanaf 2024 asbesthoudende daken te verbieden. Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig, van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea, wil het proces van asbestverwijdering vergemakkelijken, verbeteren en versnellen.

Te beginnen met het in beeld brengen van de eigen asbestsituatie met behulp van een quickscan. MKB Adviseurs Food & Agri heeft samen met een aantal andere partijen de handen in een geslagen om deze quickscan te realiseren.

Asbest quickscan

Sinds 1993 geldt een verbod op het gebruik van asbest. De aanwezige asbestdaken zijn dus tenminste 22 jaar oud en gaan verweren. Met alle risico's van dien. De ervaring van AgroAsbestveilig leert dat ondernemers zich aan het oriënteren zijn op de mogelijkheden om asbestdaken te vervangen.

De quickscan helpt bij de oriëntatie. Het geeft op basis van een aantal bedrijfsspecifieke gegevens een beknopt 'asbestprofiel'. Het brengt in beeld welke stappen een ondernemer moet doorlopen om het aanwezige asbest te saneren. En welke producten en diensten beschikbaar zijn om een ondernemer gedeeltelijk of geheel te ondersteunen in het complexe traject van asbestverwijdering. Individueel of in een collectief.

Meer informatie

De quickscan is een samenwerkingsverband tussen AgroAsbestveilig, Rombou, MKB Adviseurs Food & Agri en LTO Ledenvoordeel en te vinden op www.agroasbestveilig.nl. Naast de quickscan biedt AgroAsbestveilig praktische, technische en financiële informatie over asbestsanering, evenals een overzicht van collectieve trajecten waar geïnteresseerden mogelijk op aan kunnen sluiten.