Bedrijf overnemen van derden, hoe pak ik dat aan?

DOOR: Johan Zwemmer ab, bedrijfsadviseur

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we deze keer de volgende vraag: "Ik wil graag een agrarisch bedrijf overnemen van iemand die geen opvolger heeft en geen familie is. Hoe pak ik dat aan?"

Antwoord

Het antwoord is als volgt:
Bij overname van een derde dient door de overdragende ondernemer de benodigde informatie verstrekt te worden. De voorwaarden moeten duidelijk zijn, waarop de beoogde overname uiteindelijk zal plaatsvinden. Hierover zal alles schriftelijk moeten worden vastgelegd. Je zult op basis van de gestelde voorwaarden en de beschikbaar gestelde informatie een ondernemersplan moeten opstellen om de haalbaarheid en het perspectief van het bedrijf te kunnen beoordelen. Waarschijnlijk zul je daarna naar de bank moeten om de financiering te regelen. Wanneer je over weinig spaargelden beschikt, zal de financiering een uitdaging worden. In veel gevallen zal een beroep op de overdrager worden gedaan om mee te financieren.

Verder dient de afweging gemaakt te worden of bij de overname gebruikt gemaakt wordt van geruisloze doorschuivingsfaciliteit en of aan de voorwaarden kan worden voldaan. Dit is een fiscale faciliteit, waarbij zowel de overnemer als de overdrager financieel voordeel kunnen behalen.

Maar: hoe vind je een goed bedrijf? Hoe ga je zo’n proces in? Kan dat, een bedrijf overnemen van niet familieleden? In de praktijk zijn diverse overnames op deze wijze gerealiseerd. Hoe beter de voorbereiding, hoe groter de kans op een succesvolle overname.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 236 71 78 of e-mail: