Meer meststoffen aanvoeren bij hogere opbrengsten, hoe zit dit?

DOOR: Hendrik Jan Bos, specialist akkerbouw

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we deze keer de volgende vraag: "Als akkerbouwer heb ik begrepen dat ik meer meststoffen aan mag voeren als ik hogere opbrengsten heb. Hoe zit dit?"

ANTWOORD

Dat klopt. Sinds kort zijn er vier equivalente maatregelen voor akkerbouwgewassen waar u een beroep op kunt doen. Aanmelden moet uiterlijk op 1 juni 2017 via de website van RVO. Aan bepaalde gewassen kan onder voorwaarden meer stikstof of fosfaat worden gegeven.

De eenvoudigste maatregel is om bij maïs de dierlijke mest middels GPS-rijenbemesting aan te brengen. Dan mag u de stikstofgebruiksnorm voor dit gewas met 10 kg verhogen, op de zuidelijke zand- en lössgronden met 25 kg. U moet bewijzen middels een factuur of aankoopbewijs van de machine dat u voldoet. Dit geldt ook voor veehouders. De andere drie maatregelen zijn een stuk ingewikkelder. Als u hogere opbrengsten heeft, mag u extra bemesten, namelijk stikstof (1), fosfaat bij fosfaattoestand laag (2) en fosfaat bij fosfaattoestand neutraal (3). U moet aantonen dat de opbrengst in 2016 bovengemiddeld was volgens de tabellen van RVO, daarbij telt alleen rechtstreekse afvoer aan afnemers. Het gaat niet samen met de al langer bekende stikstofdifferentiatie voor kleigronden (friet-biet-graan-regeling).

Let op, daarbij zit er ook nog een flinke adder onder het gras. Houd u er rekening mee dat u minder mest mag gebruiken dan zonder gebruik van de equivalente maatregelen. De regeling op de website van RVO wordt nog verduidelijkt, maar gaat u er eerst maar vanuit dat u na aanmelding op uw hele bedrijf maximaal 75 kg werkzame stikstof uit dierlijke mest mag gebruiken op de zuidelijke zand- en lössgronden en 100 kg op de overige gronden. De extra hoeveelheid stikstof en/of fosfaat hangt af van de fosfaattoestand, de regio en de gemiddelde opbrengst van 2016. Zie hiervoor de tabellen. De voorwaarden zijn per gewas verschillend, soms is er ook nog een accountantsverklaring nodig. Verder worden er kosten in rekening gebracht voor monitoring, namelijk € 195,-- per bedrijf.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 236 71 78 of e-mail: .