Nieuwe partner in beeld? Hoe zit het dan met de partneralimentatie?

DOOR: Jacqueline Hermsen

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we deze keer de volgende vraag: "Ik ben gescheiden en betaal partneralimentatie aan mijn ex-vrouw. Volgens mij woont zij inmiddels samen met een nieuwe partner. Klopt het dat ik nu kan stoppen met het betalen van partneralimentatie?"

Antwoord:

De wet regelt dat de alimentatieverplichting eindigt vanaf de datum waarop de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als ware zij gehuwd.

Bewijzen

De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest bepaald dat dit wetsartikel beperkt moet worden uitgelegd. In die zaak vond de man voldoende bewezen dat zijn ex samenleefde met X. als ware zij gehuwd. Hij had zelfs een onderzoeksbureau ingeschakeld, die de vrouw had geobserveerd: de vrouw en X. zagen elkaar bijna dagelijks, de vrouw had een eigen sleutel van de woning van X, en verbleef daar ook als X. er zelf niet was. De vrouw en X. aten samen, kookten voor elkaar en deden samen boodschappen. Ook stonden de vuilniscontainers bij de woning van de vrouw nooit aan de straat.

Onderhoudsplichtig

Toch vond de Hoge Raad de aangeleverde argumentatie niet voldoende. De man bleef onderhoudsplichtig voor de vrouw.

Kortom

Niet snel mag worden aangenomen dat is voldaan aan alle door de wet gestelde eisen om de betaling van de partneralimentatie te beëindigen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over partneralimentatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-349 06 50 of e-mail: .