Subsidieregeling Praktijkleren

DOOR: Ruthger Steenbeek

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we de volgende vraag: "Ik heb gelezen dat de Subsidieregeling praktijkleren is opengesteld. Ik heb ook stagiairs aan het werk. Kan ik subsidie krijgen?"

Subsidieregeling Praktijkleren, wat houdt deze regeling in? 

Per 2 juni 2016 is de subsidieregeling praktijkleren weer opengesteld, die tot 15 september kan worden aangevraagd. De maximale subsidie per stagiair is 2.700 euro. Na afronding van de begeleiding over schooljaar 2015-2016 kan er een subsidieaanvraag worden ingediend.

Erkend leerbedrijf

U kunt alleen subsidie aanvragen, als u een erkend leerbedrijf bent met een geldige praktijkleerovereenkomst. Bedrijven met stagiairs die meerdere dagen per week in dienst zijn en één of twee dagen per week op school een opleiding volgen, kunnen eventueel gecertificeerd worden als leerbedrijf.

De school, waar de stagiair aan verbonden is, moet zijn aangesloten bij het Centraal Register Beroepsopleidingen voor het mbo en Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs voor een hbo-opleiding. Voor stagiairs met een vmbo-opleiding is ook subsidie mogelijk.

Als u nog geen erkend leerbedrijf bent, kunt u zich aanmelden via de website www.stagemarkt.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren of heeft u vragen over andere subsidies? Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-349 06 50 of e-mail: advies@mkbadviseurs.nl.