Maatlat duurzame veehouderij

Door: Wilco Mensink

Wij willen onze ligboxenstal met roosters verbouwen. Kunnen we in aanmerking komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij?

Bij een verbouwing of renovatie van uw stal is het mogelijk uw ligboxenstal maatlat waardig te maken. De bedoeling van een verbouwing of renovatie is om met minder kosten uw doel te realiseren. Hierdoor zijn er ook minder maatlatpunten nodig om toch de fiscale voordelen te behalen. Wanneer u de stal beperkt gaat vergroten, kunt u met minder maatlatpunten aan de maatlat voldoen.

Voor een verbouwing of renovatie is er een aparte categorie met een lager ambitieniveau voor de maatlat 'Bedrijf en omgeving'. Belangrijkste maatlateis voor u is waarschijnlijk de strenge maatlat 'Ammoniak'. De bestaande roosters moeten worden vervangen door emissiearme roosters. Wanneer de roosters nog goed zijn en u deze niet wilt vervangen, kunt u ook kiezen voor het plaatsen van een luchtwasser. Als u aan de maatlat voldoet, kunt u in principe een melding MIA/Vamil indienen. Hierdoor is 75 procent Vamil (= wil-lekeurige afschrijving) en 27 tot maximaal 36 procent MIA mogelijk. Het laatst genoemde percentage is afhankelijk of u weidegang toepast.