Fiscale aftrek bij saneren asbest

DOOR: Geert Bruns, subsidieadviseur

Vraag: "Twee jaar geleden heb ik op de varkensschuur het asbest laten saneren. Destijds heb ik hierop extra fiscale aftrek gehad. Geldt dit nog steeds? Want ik ben van plan om het dak van de ligboxenstal te ververvangen".

Subsidieregeling 2016

Sinds 1 januari 2016 is de fiscale aftrek op asbestdaken vervallen. Hiervoor in de plaats is een subsidieregeling gekomen. De subsidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 euro per adres.

U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 vierkante meter bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

U moet de subsidie achteraf aanvragen op basis van een factuur. Op deze factuur dient een aantal gegevens te staan. Het is verplicht een melding te maken van de asbestsanering in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Ook investeren in zonnepanelen

Als u daarnaast investeert in zonnepanelen, kunt u nog eenmalig aanspraak maken op een extra subsidie van 4,50 euro per vierkante meter gesaneerd asbestdak. Op aanvullende zaken zoals zonnepanelen en isolatie kan nog fiscaal voordeel zitten. Laat u daarover goed adviseren.

Meer informatie

Op onze subsidiewebsite kunt u alle informatie teruglezen over de diverse subsidieregelingen.  Voor vragen kunt u met ons contact opnemen op via telefoonnummer 070-349 06 50 of e-mail .