Voortzettingseis bij toepassing Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

DOOR: Jan Steenbergen

Een belangrijke voorwaarde bij toepassing van de Bedrijfsoverdrachtfaciliteit is de eis dat de overnemer niet binnen vijf jaar mag ophouden winst uit de onderneming te genieten. Hof Arnhem - Leeuwarden heeft op 1 maart 2016 hierover een uitspraak gedaan.

Verkocht aan derden

Na overlijden zetten de kinderen de onderneming van de overledene voort. De onderneming omvatte ruim 40 ha grond, bedrijfsgebouwen, 60 stuks melkvee, jongvee en 450.00 kg melkquotum. Het land werd gebruikt voor telen van gras en mais.
Na overlijden zetten de erfgenamen voort maar het vee en het melkquotum werd allemaal verkocht, de bedrijfsgebouwen bleven wel in gebruik en op het land werd nog steeds gras en mais geteeld doch dit werd allemaal verkocht aan derden en niet meer voor eigen voer aangewend.

Uitspraak van Het Hof

De inspecteur trok de eerder afgegeven voorwaardelijke kwijtschelding in omdat naar zijn mening geen sprake was van voortzetting. Het Hof bevestigde de opvatting van de inspecteur, dat er wel de intentie is geweest om voort te zetten doet er volgens het hof niet toe. Gevolg alsnog betalen van successierecht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over voortzetting van uw bedrijf? Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-349 06 50 of e-mail