Wijziging regelgeving GLB-bedrijfstoeslag voor 2016

DOOR: HENDRIK JAN BOS, AGRO-BEDRIJFSADVISEUR. Een klant, een combinatie loon- en akkerbouwbedrijf, stelde onlangs de vraag of er nog iets voor hem wijzigt wat betreft de GLB-bedrijfstoeslag. Ja, is het antwoord.

Onlangs is de Nederlandse regelgeving gewijzigd. Om in 2015 betalingsrechten te ontvangen, was het voldoende wanneer u een actieve landbouwer was en als zodanig ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 2016 zijn de eisen aangescherpt. Als uw hoofdactiviteit geen landbouw is, maar bijvoorbeeld dienstverlening voor de akkerbouw, moet u aantonen dat uw landbouwactiviteiten een minimale omvang hebben. Dit moet middels een accountantsverklaring. Hierin hebt u de keuze om aan te tonen dat uw inkomsten uit de landbouw minimaal 1/3e zijn van de totale inkomsten, of u mag aantonen dat de rechtstreekse GLB-betalingen minimaal 5% bedragen van de totale inkomsten van buiten de landbouw.

Een voorbeeld: stel dat u uit uw hoofdactiviteit loonwerk € 300.000 omzet behaalt, dan dient uw bedrijfstoeslag minimaal 5% hiervan te bedragen of te wel € 15.000.

Mocht u hierdoor niet meer in aanmerking komen voor bedrijfstoeslag, overweeg dan samen met uw adviseur om hetzij de landbouwactiviteiten, hetzij de andere activiteiten in een nieuw bedrijf (en dus een nieuw KvK-nummer) onder te brengen.

Voor meer informatie of advies neem contact op via: 088-652 00 20.