De nieuwe SDE+ 2016 Zon-PV

Interessant voor bedrijven met een grootverbruikers aansluiting!

Wijzigingen in SDE

Door de wijzigingen in de SDE is het nu des te belangrijker om vooraf goed inzicht te hebben in de rentabiliteit van het project en de hoogte van de subsidie die u wilt aanvragen.

Maximale basisbedrag Zon-PV 12,8 eurocent

Het maximale basisbedrag voor zonprojecten wordt in 2016 12,8 eurocent. Het is echter ook mogelijk om projecten in de zogenaamde 'vrije categorie' in te dienen. Projecten kunnen dan in de relevante fase onder het maximum bedrag ingediend worden waardoor eerder kans gemaakt wordt op subsidie. Het wordt in 2016 mogelijk om het subsidiebedrag tot op 0,1 eurocent aan te passen.

Eerste openstelling: 1 t/m 31 maart 2016

De eerste openstelling in 2016 is van 1 maart tot en met 31 maart. Gedurende deze periode zijn er vier fases, waarbij het maximale subsidiebedrag start met 9 eurocent en oploopt naar het maximale subsidiebedrag voor Zon-PV van 12,8 eurocent. Voor zon-PV projecten waarbij een aanvrager verdeeld over meerdere aanvragen meer dan 500 kWp aanvraagt, is een uitgebreide haalbaarheidsstudie verplicht.

Advies rendement zonnepanelen

Voor advisering over het rendement van zonnepanelen in combinatie met SDE+ 2016 subsidie kunt u contact met ons opnemen.