Spanningen

DOOR: Helène Roele. Onzekerheden, tegenvallende resultaten, spanningen op het bedrijf hebben hun weerslag op de onderlinge samenwerking, het familiebedrijf en de gezinnen.

Er zijn spanningen binnen de samenwerking tussen mijn vader en mij. Behoorlijke spanningen. Het gaat niet echt goed op het bedrijf. De resultaten vallen tegen, de bank doet moeilijk en dat geeft druk. En die hebben hun weerslag op onze samenwerking en ons gezin. We kunnen er moeilijk over praten. Er zijn veel irritaties...

Vaak gaan de samenwerkende partners, vader en zoon, verschillend met spanningen om. Níet dat het ene goed is en de andere niet, maar het maakt het wel lastig. Vaak schiet de ene in het verwijten of de aanval en de ander in de verdediging of wordt stil, kropt op, vermijdt. De één wil vasthouden aan het investeringsplan en de ander wil juist niet meer investeren, want het is al zo veel ... , maar beiden spreken het niet uit. Er komen soms lichamelijke klachten bij, het kost veel negatieve energie en kan veel geld gaan kosten. Laat het niet oplopen.

Mijn ervaring als ondernemerscoach is dat het bespreekbaar maken, het benoemen van zaken en ermee leren omgaan, meer lucht en ook oplossingen geeft. Gun dat uzelf en het familiebedrijf.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderlinge samenwerking binnen het familiebedrijf of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 070-349 06 50 of e-mail