Mogelijke verlenging stimuleringsregeling?

Is het aantrekkelijk om asbest te saneren of kan ik beter nog even wachten?

Overweegt u om asbest te saneren? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Asbest saneren door sloop of verbouw

Wilt u asbest saneren dan kunt u op www.agroasbestveilig.nl terecht voor alles wat te maken heeft met asbest. Via de quickscan helpen we u in 5 stappen met het opruimen van uw asbest. Bij het invullen van de quickscan ziet u per stap welke producten en diensten bij uw situatie passen.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

De beoogde looptijd van de Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop – tot september 2015 - is bijna ten einde. Het beschikbare bedrag voor de regeling, dat per provincie verschilt, is echter nog niet volledig benut. De provincies hebben dan ook de intentie om de regeling te verlengen tot en met eind 2016. Besluitvorming daarover vindt in september plaats. Aanvragen ná 1 september worden, afhankelijk van het beschikbare budget, 'on hold' gezet tot bekend is of de regeling wordt verlengd.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m² asbest dak. Per aanvrager is er maximaal € 15.000,-- subsidie en de minimum te saneren oppervlakte is 250 m². Daarnaast moet er minimaal 5 kWp zonnepanelen worden geplaats. Asbest saneren en investeren in zonnepanelen kost geld maar het levert ook wat op. U bespaart op de stroomrekening en er is fiscaal voordeel mee te halen. Benieuwd om welke investeringsbedragen het zoal gaat, wat de verwachte inkomsten uit zonnestroom zijn en hoe het zit met de fiscale voordelen en subsidiebedragen?

Meer informatie

Voor informatie over de provinciale stimuleringsregeling kunt u terecht op www.asbestvanhetdak.nl. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze collega Johannes Zijlstra, .