Mogelijke voorziening kosten asbestopruiming

Er is onlangs overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken over een mogelijke voorziening voor toekomstige kosten van asbestopruiming; dat drukt de fiscale winst in het bedrijf.

Zekerheidsvereiste

Er gelden wel voorwaarden voor de mogelijke voorziening, één van de voorwaarden is het zogenaamde zekerheidsvereiste.

Het moet zeker zijn dat de betreffende sanering ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. In beginsel ligt de bewijslast daarvoor bij de belastingplichtige zelf.

Gelet op de regelgeving waarin is opgenomen dat asbest gesaneerd moet zijn uiterlijk 2024 wordt nu bepleit te bepalen dat in het kader van het kunnen vormen van een voorziening voor asbestsanering per definitie is voldaan aan de zekerheidsvereiste.

NB:

een voorziening kun je alleen vormen voor toekomstige kosten en niet voor toekomstige investeringen. En alleen investeringen komen in aanmerking voor MIA / VAMIL.

Het wachten is nu op de definiteve berichtgeving om een voorziening te kunnen vormen, waardoor toepasbaarheid ook makkelijker wordt.