Bedrijfsoverdracht in de agrarische sector? Per 1 januari 2016 zijn er faciliteitswijzigingen.

Momenteel is er overleg tussen vertegenwoordigers van Ministerie van Financiën en het Landbouwbedrijfsleven over aanpassing faciliteit bedrijfsoverdracht in de schenk- en erfbelasting.

In de nieuwe regeling wordt beter rekening gehouden met de langlopende schulden. Verwacht wordt dat de regeling ingaat per 1 januari 2016.

Op basis van deze verwachting kan het in voorkomende gevallen (groot verschil tussen taxatiewaarde en waarde van overdracht én hoge schulden) aantrekkelijk zijn als het moment vanaf wanneer de onderneming voor rekening en risico van de opvolger wordt geëxploiteerd na 1 januari 2016 valt.